PAKET ATIK SU ARITMA SİSTEMLERİ

Paket atık su arıtma sistemi kanalizasyon sistemi bulunmayan veya kanalizasyon sistemi olup ta atık su arıtma tesisi istenen tesislerde atık su arıtma ihtiyacını en ekonomik ve en kaliteli şekliyle çözen atık su arıtma sistemidir.

Arıtma tesisi kurarken arıtma prosesi, işletim maliyetleri, arıtma tesisinin ekipman ve imalat kalitesi arıtma tesisi için belirleyici parametrelerdir.

Ana atık su arıtma prosesleri şunlardır; ızgara ( ince veya kaba ), ön çökeltim havuzu, kimyasal veya biyolojik arıtma üniteleri, son çökeltim havuzu ve dezenfeksiyon ünitesi.

Paket arıtma tesisleri foseptik kullanan ve vidanjörle çekim yapılan tesislerde kısa zamanda kendini amorti eder. Paket Atık su Arıtma ünitesi foseptik kullanımından daha sağlıklı çözüm sunar. Paket atık su arıtma sisteminde elektrik tüketimi, kesikli arıtma prosesi sayesinde minimuma indirilmiştir.

Paket atık su arıtma sisteminden çıkan arıtılmış su bahçe sulama sistemlerinde rahatlıkla kullanılabilir.

Evsel veya endüstriyel atık arıtma ihtiyaçlarınız için lütfen firmamız ile iletişime geçiniz.