RAFİNE TABLET TUZ

Rafine edilmiş göl veya kaya tuzu rafinesidir. Diyaliz cihazlarında, hastanelerde ve evsel arıtma cihazlarında kullanılmaktadır.

25 Kg'lık çuval ambalajlarda satılmaktadır.

TS EN 973 ve TS EN 933 standartlarına uygundur.

 

 

Rafine Tablet Tuz Analiz Raporu

 

Rutubet                                  Max % 0,05

Sodyum Klorür                      > % 99

Suda Çözünmeyen Madde    Max % 0,05

Asitte Çözünmeyen Madde   Max % 0,05

Arsenik                                   Max 0,1 ppm

Civa                                        Max 0,1 ppm

Bakır                                      Max 2,0 ppm

Kurşun                                               Max 2,0 ppm